1572168-5

סוזי ולולי נתפסו בעדשת המצלמה של "וואלה סלבס" בפרימירה נוצצת במיוחד.

 

1572168-5

http://celebs.walla.co.il/item/2687555